Linijka słońca
arch.   Michał   Kornacki T:   +48   608   467   470 biuro@naslonecznienie.pl

Weź udział w ogólnopolskich szkoleniach online z Linijki Słońca oraz Obszaru Oddziaływania Obiektu!

Linijka Słońca, Analiza chłonności działki

datagodzinaczas trwaniauwagicena (netto)il. miejsc / pozostało
31 maja13:004 godzin100zakończone

Obszar Oddziaływania Obiektu

datagodzinaczas trwaniauwagicena (netto)il. miejsc / pozostało
01 czerwca13:003 godzin100zakończone

Szczegółowy program szkoleń

Linijka Słońca, Analiza chłonności działki

Celem szkolenia jest opanowanie umiejętności sporządzania analizy nasłonecznienia oraz określanie chłonności działki budowlanej.
Warsztaty podzielone są na dwa bloki tematyczne obejmujące część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne.
Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w autorskim programie Linijka Słońca stanowiącym nakładkę na program GstarCAD.
W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. następujące problemy:

Część I - Linijka Słońca - teoria:

 1. Omówienie budowy tradycyjnego diagramu Linijki Słońca
 2. Omówienie podstawowych zagadnień astronomicznych
 3. Metodologia posługiwania się diagramem linijki słońca
 4. Omówienie przepisu 60 Warunków Technicznych
  • wyznaczanie granicznych momentów nasłonecznienia
  • różnica pomiędzy czasem słonecznym i urzędowym
  • różnica pomiędzy czasem letnim i zimowym
 5. Omówienie niedokładności pomiaru nasłonecznienia
 6. Przykładowe analizy oparte o diagram Linijki Słońca oraz o programy 3D

Część II - Linijka Słońca - ćwiczenia praktyczne:

 1. Określenie poprawnego usytuowania budynku względem stron świata.
 2. Dobór punktu obserwacji (jak wybrać płaszczyznę porównawczą lub punkt obserwacji)
 3. Budynki w układzie korytarzowym i klatkowym
 4. Wyznaczanie minimalnej odległości pomiędzy budynkami
 5. Zacienianie własne (balkony loggie)
 6. Metody kompensacji deficytu czasu nasłonecznienia

Część III - Analiza chłonności działki - ćwiczenia praktyczne:

 1. Określenie obiektywnych ograniczeń wynikających z zapisów rozporządzenia WT oraz zapisów w MPZP
 2. Analiza ograniczeń lokalizacji budynku wynikająca z konieczności zapewnienia nasłonecznienia i przesłaniania w budynkach sąsiednich
 3. Kształtowanie bryły projektowanego budynku

szczegółowy program szkolenia w formacie PDF


Obszar Oddziaływania Obiektu

Celem szkolenia jest opanowanie umiejętności prawidłowego wyznaczania Obszaru Oddziaływania Obiektu.
Spotkanie podzielone jest na dwa bloki tematyczne obejmujące część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne.
W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. następujące problemy:

Część I - Obszar Oddziaływania - teoria:

 1. Omówienie definicji związanych z omawianym zagadnieniem:
  • Strona w postępowaniu administracyjnym
  • Obszar Oddziaływania Obiektu
 2. Co to jest "interes prawny" strony i na czym polega w postępowaniu o pozwolenie na budowę
 3. Oddziaływanie a Immisje.
 4. Czy zacienianie sąsiedniej działki lub istniejącego okna w budynku sąsiednim jest przesłanką do uznania "sąsiada" za stronę.
 5. Schemat postępowania przy sporządzaniu obszaru oddziaływania

Część II - Obszar Oddziaływania - ćwiczenia praktyczne:

 1. Wyznaczanie maksymalnego obszaru oddziaływania parametru nasłonecznienia i przesłaniania
 2. Sporządzenie wykresu zacieniania i nasłonecznienia
 3. Oddziaływanie na sąsiednie działki wynikające z obowiązku zapewnienia nasłonecznienia w budynku projektowanym
 4. Sposoby graficznej prezentacji zasięgu (skali) oddziaływania projektowanego budynku

szczegółowy program szkolenia w formacie PDF

Strona naslonecznienie.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby kontynuować prosimy o zgodę na ich przetwarzanie.     ->Więcej informacji.<-