Linijka słońca
arch.   Michał   Kornacki T:   +48   608   467   470 biuro@naslonecznienie.pl

Linijka słońca – nakładka na program Autodesk AutoCAD

Linijka Słońca jest narzędziem służącym do kompleksowej analizy nasłonecznienia, zacieniania i przesłaniania.
Program działa jako nakładka na program Autodesk AutoCAD w wersji pełnej od wersji 2012 do wersji bieżącej.

CENNIK
Liczba licencjirabatcena netto
10%1950 PLN
210%1755 PLN
3-520%1560 PLN
> 5do negocjacji
* Program działa jako nakładka na Autodesk AutoCAD w wersji pełnej. Nie działa na AutoCADach w wersji LT ani na innych platformach CAD.
* Funkcjonalność programu w wersji demonstracyjnej jest ograniczona poprzez brak możliwości zmiany lokalizacji ustawionej na miasto Skopje w Macedonii.

Opis poszczególnych funkcji programu Linijka Słońca

Poszczególne funkcje interfejsu programu zostały zaprojektowane, w sposób odpowiedający przepisom zawartym w § 13, § 40 i § 60 Warunków Technicznych - związanych z przesłanianiem pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, nasłonecznieniem placów zabaw dla dzieci oraz nasłonecznieniem pokoi dziennych w lokalach mieszkalnych. Interfejs został podzielony na 4 sekcje:

Ustawienia ogólne - moduł służący do ustawienia lokalizacji, daty, zakresu godzin i minimalnego czasu nasłonecznienia
Nasłonecznienie - moduł służący do nawigowania blokiem linijki słońca
Zacienianie - moduł służący do automatycznego generowania wykresów zacieniania i nasłonecznienia
Przesłanianie - moduł służący do nawigowania blokiem przesłaniania

Nasłonecznienie / Linijka słońca - główny moduł programu, służy do nawigowania blokiem dynamicznym linijki słońca. Za pomocą uchwytów można ustawić obie wskazówki linijki słońca na konkretnym azymucie, a program sam obliczy czas nasłonecznienia. Na poniższej ilustracji przedstawiono sytuację, w której początek czasu nasłonecznienia (12:37) wypada na chwilę, w której Słońce wychodzi zza krawędzi ściany balkonu. Końcową wskazówkę można ustawić automatycznie na pozycji 15:37 poprzez wciśnięcie przycisku "+3h". Poziome linie pomocnicze zostały ustawione zgodnie z wysokościami krawędzi poszczególnych kondygnacji budynku projektowanego na sąsiedniej działce.

Po obliczeniu minimalnego czasu nasłonecznienia w badanym budynku, można automatycznie wygenerować tzw. "trójkąty nasłonecznienia", za pomocą których odczytamy maksymalne obrysy kondygnacji budynku projektowanego na działce obok.

Poszczególne trójkąty nasłonecznienia wyznaczają nieprzekraczalne linie obrysu poszczególnych kondygnacji w budynku projektowanym.
Ze względu na wektorowy charakter diagramu linijki słońca, projektant może w bardzo precyzyjny sposób określić konieczny zakres obrysu poszczególnych pięter.

Znając wysokość poszczególnych kondygnacji można bardzo szybko i dokładnie zaznaczyć ich maksymalny obrys.
Należy pamiętać o tym, żeby obrysy poszczególnych kondygnacji były styczne do odpowiednich trójkątów nasłonecznienia.

Na poniższych rysunkach przedstawiono przestrzenną wizualizację bryły projektowanego budynku.

Niezależnie od tego, czy projekt budowlany sporządzany jest w sposób tradycyjny czy też za pomocą programów BIM, wektorowy charakter linijki słońca pozwala na precyzyjne określenie kubatury budynku. W tym przypadku budynek musiałby być dosyć mocno "podcięty" ze względu na konieczność zapewnienia minimalnego czasu nasłonecznienia w budynku sąsiednim.

Zacienianie / Mapa cieni - kolejny moduł programu służy do automatycznego generowania konturów cieni, a także do generowania wykresów przedstawiających długość czasu nasłonecznienia obszarów znajdujących się w zasięgu cienia od badanych budynków.

Ażeby wygenerować wykresy konturów cienia od badanych budynków w pierwszej kolejności należy narysować polilinię której przebieg będzie pokrywał się z obrysem attyki budynku. Za pomocą przycisku "oznacz budynek" należy wybrać obrys budynku i przypisać mu żądaną wysokość. Po wskazaniu wszystkich obwiedni oraz wyborze odpowiedniego zakresu godzin - należy wcisnąć przycisk "kontury cieni"

Kontury cieni generują się automatycznie. Na podstawie zasięgu cienia o poszczególnych godzinach, można przede wszystkim sprawdzić czy - a jeżeli tak to w jaki sposób - badany budynek będzie zacieniał sąsiednie działki lub budynki.

Za pomocą modułu Zacienianie / Mapa cieni można również wygenerować wykres długości czasu nasłonecznienia obszarów znajdujących się w zasięgu cienia. Wykres ten - czyli "mapę cieni" - generuje się poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku oraz wybór dokładności analizy.

Obszary nasłonecznione najkrócej oznaczone są kolorami "zimnymi" - niebieskim, fioletowym, bordowym, natomiast obszary nasłonecznione najdłużej - kolorami "ciepłymi" - żółtym, pomarańczowym, czerwonym. Na podstawie tego wykresu projektant wie nie tylko jaki będzie zasięg obszaru zacienionego, ale również jak długo będzie nasłoneczniony poszczególny punkt wewnątrz tego obszaru.
Wykresy "mapy cieni" doskonale sprawdzają się przy wyznaczaniu Obszaru Oddziaływania Obiektu.
Za pomocą wykresu można stwierdzić, czy cień w ogóle będzie rzucany na sąsiednią działkę budowlaną, a także czy fakt zacieniania będzie stanowił ograniczenie możliwości zabudowy tej działki - a więc czy działka ta powinna znaleźć się w zasięgu oddziaływania.
Analizując długość nasłonecznienia poszczególnych ścian budynku wiadomo również jak długo (w pewnym przybliżeniu) będą nasłonecznione okna znajdujące się na tej ścianie. W przypadku gdy np. część badanej ściany znajduje się w zasięgu koloru bordowego - oznaczającego czas nasłonecznienia od 2 do 3 godziny, wiadomo, że pomieszczenia na tej ścianie nie będą nasłonecznione przez czas dłuższy niż 3 godziny.

Pełna prezentacja wszystkich funkcji programu dostępna jest na poniższym filmie:

Strona naslonecznienie.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby kontynuować prosimy o zgodę na ich przetwarzanie.     ->Więcej informacji.<-